LX3VP Series

Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 08 DO Relay LX3VP-1208MR Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 08 DO Relay LX3VP-1208MR Mã : LX3VP-1208MR Giá : 1,971,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 08 DO Transistor LX3VP-1208MT Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 08 DO Transistor LX3VP-1208MT Mã : LX3VP-1208MT Giá : 1,971,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 12 DO Relay LX3VP-1212MR Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 12 DO Relay LX3VP-1212MR Mã : LX3VP-1212MR Giá : 2,409,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 12 DO Mix LX3VP-1212MR2H Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 12 DO Mix LX3VP-1212MR2H Mã : LX3VP-1212MR2H Giá : 2,701,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 12 DO Transistor LX3VP-1212MT Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 12 DO Transistor LX3VP-1212MT Mã : LX3VP-1212MT Giá : 2,409,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 12 DO Transistor LX3VP-1212MT4H Bộ lập trình PLC Wecon 12 DI 12 DO Transistor LX3VP-1212MT4H Mã : LX3VP-1212MT4H Giá : 3,833,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 14 DI 12 DO Relay LX3VP-1412MR Bộ lập trình PLC Wecon 14 DI 12 DO Relay LX3VP-1412MR Mã : LX3VP-1412MR Giá : 2,409,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 14 DI 12 DO Mix LX3VP-1412MR2H Bộ lập trình PLC Wecon 14 DI 12 DO Mix LX3VP-1412MR2H Mã : LX3VP-1412MR2H Giá : 2,701,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 14 DI 12 DO Transistor LX3VP-1412MT Bộ lập trình PLC Wecon 14 DI 12 DO Transistor LX3VP-1412MT Mã : LX3VP-1412MT Giá : 2,409,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 14 DI 12 DO Transistor LX3VP-1412MT4H Bộ lập trình PLC Wecon 14 DI 12 DO Transistor LX3VP-1412MT4H Mã : LX3VP-1412MT4H Giá : 3,833,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 16 DI 16 DO Relay LX3VP-1616MR Bộ lập trình PLC Wecon 16 DI 16 DO Relay LX3VP-1616MR Mã : LX3VP-1616MR Giá : 3,103,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 16 DI 16 DO Mix LX3VP-1616MR2H Bộ lập trình PLC Wecon 16 DI 16 DO Mix LX3VP-1616MR2H Mã : LX3VP-1616MR2H Giá : 3,358,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 16 DI 16 DO Transistor LX3VP-1616MT Bộ lập trình PLC Wecon 16 DI 16 DO Transistor LX3VP-1616MT Mã : LX3VP-1616MT Giá : 3,103,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 16 DI 16 DO Transistor LX3VP-1616MT4H Bộ lập trình PLC Wecon 16 DI 16 DO Transistor LX3VP-1616MT4H Mã : LX3VP-1616MT4H Giá : 4,490,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 16 DO Relay LX3VP-2416MR Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 16 DO Relay LX3VP-2416MR Mã : LX3VP-2416MR Giá : 3,358,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 16 DO Mix LX3VP-2416MR2H Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 16 DO Mix LX3VP-2416MR2H Mã : LX3VP-2416MR2H Giá : 3,650,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 16 DO Transistor LX3VP-2416MT Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 16 DO Transistor LX3VP-2416MT Mã : LX3VP-2416MT Giá : 3,358,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 16 DO Transistor LX3VP-2416MT4H Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 16 DO Transistor LX3VP-2416MT4H Mã : LX3VP-2416MT4H Giá : 4,782,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 24 DO Relay LX3VP-2424MR Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 24 DO Relay LX3VP-2424MR Mã : LX3VP-2424MR Giá : 3,942,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 24 DO Mix LX3VP-2424MR2H Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 24 DO Mix LX3VP-2424MR2H Mã : LX3VP-2424MR2H Giá : 4,198,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 24 DO Transistor LX3VP-2424MT Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 24 DO Transistor LX3VP-2424MT Mã : LX3VP-2424MT Giá : 3,942,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 24 DO Transistor LX3VP-2424MT4H Bộ lập trình PLC Wecon 24 DI 24 DO Transistor LX3VP-2424MT4H Mã : LX3VP-2424MT4H Giá : 5,330,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 36 DI 24 DO Relay LX3VP-3624MR Bộ lập trình PLC Wecon 36 DI 24 DO Relay LX3VP-3624MR Mã : LX3VP-3624MR Giá : 4,490,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 36 DI 24 DO Mix LX3VP-3624MR2H Bộ lập trình PLC Wecon 36 DI 24 DO Mix LX3VP-3624MR2H Mã : LX3VP-3624MR2H Giá : 4,782,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 36 DI 24 DO Transistor LX3VP-3624MT Bộ lập trình PLC Wecon 36 DI 24 DO Transistor LX3VP-3624MT Mã : LX3VP-3624MT Giá : 4,490,000 VND Xem thêm
Bộ lập trình PLC Wecon 36 DI 24 DO Transistor LX3VP-3624MT4H Bộ lập trình PLC Wecon 36 DI 24 DO Transistor LX3VP-3624MT4H Mã : LX3VP-3624MT4H Giá : 6,169,000 VND Xem thêm

Điện thoại tư vấn

HOTLINE : 0908821925
Kỹ thuật 1 Kỹ thuật 1 0909751809 Kỹ thuật 1
Kỹ thuật 2 Kỹ thuật 2 0908821925 Kỹ thuật 2
Kinh doanh 3 Kinh doanh 3 0908821925 Kinh doanh 3

Thống kê truy cập

vissitor
Hôm nay
17358
Trong tuần
74647
Tổng cộng
3431989
Có 431 khách đang trực tuyến
Hôm nay : 30/5/2024
HANTECH AUTOMATION LTD. COMPANY
Người đại diện : Giám Đốc TRẦN HOÀNG MINH
Giấy CNĐKDN : 0312175728 - Đăng ký lần thứ 3 : 16/04/2018
Địa chỉ DKKD : 47 Đường T8, P. Tây Thạnh, Tân Phú, HCMC
Điện thoại : 08. 38164855 | Hotline: 0908 821 925
Email : webmaster@hantech.vn

Copyright © 2017 - Hantech Automation, All Rights Reserved.
Hotline
Quý khách có nhu cầu
vui lòng liên hệ
0908821925